Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus στην Ισπανία

 

Το 4ο ΕΠΑΛ Πειραιά – Ναυτικής κατεύθυνσης-Νίκος Καββαδίας συμμετείχε τον Φεβρουάριο του 2020 (03/02-18/02) σε μια δραστηριότητα κινητικότητας για 20 μαθητές ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» στο αντικείμενο «Η Προσθετική Κατασκευή ως δυνατότητα επισκευής στα πλοία εν πλω» – “Onboard Additive Manufacturing for repair at sea” για 14 ημέρες στην Βαρκελώνη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), με ευρωπαϊκό κωδικό έγκρισης: 2019-1-EL01-KA102-062319. Φορέας υποδοχής για το σχέδιο κινητικότητας, το οποίο είχε διάρκεια 14 ημέρες, ήταν ο οργανισμός εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας MOVEU (http://www.moveu.es/).

 

Τους μαθητές συνόδευσαν 2 καθηγητές με ειδικότητα Μηχανολόγου . Η χώρα της Ισπανίας πρόσφερε το πλεονέκτημα στους μαθητές να γνωρίσουν και να εξασκήσουν την Ισπανική γλώσσα, καθώς μετά τα Αγγλικά είναι διεθνώς η δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ναυτιλία.

Το σχολείο μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας προχώρησε σε αγορά 3D printer για την εφαρμογή και υιοθέτηση της νέας τεχνογνωσίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου.

 

Το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρακάτω τομέων:

– Ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων και γλωσσικής πολυμορφίας σε δυο πιο διαδεδομένες γλώσσες στο χώρο της ναυτιλίας, τα Αγγλικά και Ισπανικά.

– Ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σχετικά με την σχεδίαση και 3D εκτύπωση, ως μέθοδος επισκευής και συντήρησης των πλοίων εν πλω και στο λιμάνι. Ο στόχος έχει επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό και ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Το αντικείμενο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και διέγειρε το ενδιαφέρον των μαθητών με αποτέλεσμα να καλυφθούν και με το παραπάνω τα μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούσαν το γνωστικό αντικείμενο

– Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων (συνεργατικότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματική συμπεριφορά κα.)

– Τη σύνδεση του σχολείου με την μη τυπική εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα στον χώρο της διεθνούς ναυτιλίας

-Νέες μεθοδολογίες και διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία καινοτόμων τεχνολογικών πεδίων

-Τη γνωριμία με άλλες Ευρωπαϊκές κουλτούρες.

-Την κινητικότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Τη γνωριμία με σύγχρονα ευρωπαϊκά εργασιακά περιβάλλοντα στον χώρο της ναυτιλίας. Για το σχολείο μας ήταν η πρώτη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη επίτευξη του στόχου

– Τη δημιουργία ενός δικτύου Ευρωπαίων συνεργατών ώστε να μπορέσει το σχολείο να υλοποιήσει και άλλες δραστηριότητες κινητικότητας στο μέλλον σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης με άλλους φορείς και σε άλλες χώρες που πρωτοστατούν στην διεθνή ναυτιλία .

 

Ο στόχος έχει επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό. Έγιναν επικοινωνίες με εταιρείες που ασχολούνται με την εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών (Simulator) για μηχανοστάσια και γέφυρες πλοίου, οι οποίες έχουν παραρτήματα και στην Πολωνία και Γερμανία.

Τέλος μεταφορά και υιοθέτηση τεχνογνωσίας στο 4ο ΕΠΑΛ Πειραιά – Ναυτικό Λύκειο, σχετικά με την 3D εκτύπωση, που υποστηρίζεται πλέον μετά την προμήθεια 3D εκτυπωτή στο σχολείο.

 

Εκπαίδευση:

Επισκέψεις:

Εκδρομές:

Φιλοξενία: