Το σχολικό έτος 2021-2022 το σχολείο μας συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά στο πρόγραμμα ‘Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”.

ΜΝΑΕ 2021/22-Έκθεση