Ημερίδα για τη ζωή και την ψυχική υγεία των ναυτικών στα πλοία

Το σχολείο μας διοργάνωσε διαδικτυακή παρουσίαση του Δείκτη Ευτυχίας Ναυτικών (Seafarers Happiness Index – SHI) για το έτος 2021. Ο δείκτης αυτός αναλύει, μετά από μεγάλη έρευνα σε ικανό πλήθος ναυτικών όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών πλοίων, την ψυχική υγεία των ναυτικών, καθώς και την ιεράρχηση των προβλημάτων τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα … Continue reading Ημερίδα για τη ζωή και την ψυχική υγεία των ναυτικών στα πλοία