Η διεύθυνση μας είναι Έλλης & Καλοκαιρινού. Η είσοδος του σχολείου είναι στην Καλαμών 96.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4612516,   210 4615599

email : 4epal.peiraia@gmail.com ,   mail@4epal-peiraia.att.sch.gr

Τοποθεσία στον χάρτη : εδώ