Εκπαιδευτικές Επισκέψεις: Hellas Liberty 2022

Κάθε χρόνο οι μαθητές του σχολείου μας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων, επισκέπτονται το πλοίο/μουσείο HELLAS LIBERTY που βρίσκεται μόνιμα δεμένο στην προβλήτα Ε3 στο λιμάνι του Πειραιά. Το συγκεκριμένο ναυπήγημα είναι ένα από τα ελάχιστα που έχουν σωθεί και αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας για αρκετές δεκαετίες. Κατά … Continue reading Εκπαιδευτικές Επισκέψεις: Hellas Liberty 2022