Κάθε χρόνο οι μαθητές του σχολείου μας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων, επισκέπτονται το πλοίο/μουσείο HELLAS LIBERTY που βρίσκεται μόνιμα δεμένο στην προβλήτα Ε3 στο λιμάνι του Πειραιά.

Το συγκεκριμένο ναυπήγημα είναι ένα από τα ελάχιστα που έχουν σωθεί και αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας για αρκετές δεκαετίες.

Κατά την επίσκεψη εκεί, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους του πλοίου βλέποντας έτσι ένα διαφορετικού είδους τύπο πλοίου από αυτά που κυκλοφορούν και ναυπηγούνται σήμερα.

Τέλος, ο υπεύθυνος του μουσείου καπετάν Βαγγέλης Κούζιλος παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή σχετικά με το πλοίο και μας ξεναγεί στους ειδικά διαμορφωμένους επίσκεψημους χώρους του.