Στις 31/03/2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στην Ακαδημία ΑΕΝ/Ασπροπύργου.

Οι μαθητές με συνοδεία καθηγητών στις 10:00, μετέβησαν στη σχολή και ξεναγήθηκαν από το προσωπικό στους χώρους της σχολής. Έγινε αναλυτική ενημέρωση από καθηγητές της σχολής για την λειτουργία της Ακαδημίας από τον διευθυντή σπουδών της σχολής Μηχανικών

Στην συνέχεια ξεναγηθήκαμε στα εργαστήρια της σχολής μηχανικών οπού έγινε επίδειξη στον προσομοιωτή μηχανοστασίου. Ακολούθως τα τμήματα πλοίαρχων ξεναγηθήκαμε στο χώρο εργαστηρίων Bridge Simulator των πλοίαρχων. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου αφού μας παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του εξομοιωτή, οι μαθητές είδαν τη χρήση του εξομοιωτή, με προσέγγιση πλοίων στα στενά του Βοσπόρου.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος των εργαστήριων μας ξενάγησε στο νέο απόκτημα της σχολής, ένα υπερσύγχρονο simulator αξίας 150.000 ευρώ. Εξομοιωτής ο οποίος είναι ακριβές αντίγραφο γέφυρας πλοίου.

Ακολούθησαν ερωτήσεις – απορίες των μαθητών και στις 13:00 η εκδρομή περατώθηκε.