Σχετικά με την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 167 / 28-3-22, για την αγορά εισητηρίων μετακίνησης στη Βαρκελώνη στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS+, ενημερώνουμε οτι η διαδικασία κρίνεται άγονη λόγω μη κατάθεσης επαρκών προσφορών.

Επιφυλασσόμαστε για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού εν ευθέτω χρόνω.